english version german version

Kontakt

SD TRADE, s.r.o.
J. Kozačeka 2182/11
960 01, Zvolen
tel.fax: +421 45 533 5333
Jana Antalová - realitný maklér
Jana Antalova
mob.: 0905 311 169
e-mail: antalova@sdtrade.sk
Rastislav Bočkai - realitný maklér
Rastislav Bockai
mob.: 0905 380 347
e-mail: bockai@sdtrade.sk

               

Informácia o spracúvaní osobných údajov:

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie")

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť SD TRADE, s.r.o., J. Kozačeka 11 960 01 Zvolen, IČO:36624888

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa (.pdf)