english version german version

Zaujímavé odkazy:

-Medilife
-Atypatelier
-Kastalia
-Breeder
-Oknotherm

Read more »

Zaujímavé odkazy,

Medilife s.r.o.

Medilife Medilife je neštátne ambulatné zdravotné zariadenie, ktoré ponúka svoje služby v oblasti klasickej a preventívnej medicíny, ako aj v oblasti alternatívnej medicíny. Snažíme sa nájsť pre pacienta najvhodnejšiu alternatívu s cieľom vylepšenia jeho zdravotného stavu. Sme otvorení a bez predsudkov, čo nám umožňuje využívať najnovšie poznatky z obidvoch odborov, tak klasickej, ako aj alternatívnej medicíny. Sledujeme vývoj a snažíme sa ho vhodne aplikovať praxi. Volíme nový prístup k pacientovi v oblasti klasickej ambulantnej praxe na ambulancii praktického lekára. Rozširujeme ponuku služieb pre jednotlivca, rodinu a kolektív. Kladieme veľký dôraz na prevenciu, pretože význam zdravia si väčšinou uvedomíme až vtedy, keď ho začíname strácať. Radi Vám ponúkneme naše služby a spolu s Vami sa budeme snažiť, aby pocit zdravia bol pre Vás samozrejmosťou. Sme Medilife, sme srdcom Vášho zdravia! Úplné informácie nájdete na adrese www.medilife.sk...

Atypatelier.sk

Atypateliér - Ing . Rastislav Murgaš ponúka v súčasnej dobe viac ako 20 základných typových rodinných domov a oveľa viac modifikácií stavby (otočenie okolo osy voči svetovým stranám, zrkadlenie, rôzne úpravy okien, dverí, posunutie priečok atď.). Ďalej je to osadenie typových rodinných domov na konkrétny pozemok, možnosť vypracovania osadenia typového rodinného domu na konkrétnu parcelu investora vrátane napojenia na inžinierske siete, terénne úpravy, oplotenie, zimné záhrady, bazény a pod.. Viac informácií nájdete na adrese www.atypatelier.sk...

Kastalia s.r.o.

Kastalia je nadštandardne vybavená stomatologická ambu lancia vo Vojenskej poliklinike v Sliači. Ponúka služby konzervačnej, protetickej ako aj chirurgickej stomatológie. Ošetrenie je bezbolestné pretože už pri bežných zákrokoch sa používa anestézia, ktorej účinok trvá približne 20 min. Medzi nadštandardné služby a postupy patrí v stomatologickej ambulancii Kastalia ošetrenie zubného povlaku pomocou Air-Flow® HANDY 2+, bielenie zubov prípravkom SDI-polaoffice a röntgenové vyšetrenie zubného kazu pomocou RTG PHOT-X2. Úplné informácie nájdete na adrese www.kastalia.sk...

breeder.sk

Firma Ing. Martin Trnka – BREEDER – chovateľské potreby je obchodná spoločnosť so zameraním sa na predaj a servis profesionálnych automatických liahní a odchovní a poskytovanie záručného a pozáručného servisu. Firma Ing. Martin Trnka – BREEDER – chovateľské potreby predstavuje dovozcu a zároveň aj distribútora výrobkov firmy D.M.P. Engineering pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Viac informácií nájdete na adrese www.breeder.sk...

Oknotherm s.r.o.

Spoločnosť Oknotherm s.r.o. vznikla v roku 2006 ako firma orientovaná na distribúciu, montáž plastových okien a dverí, renomovaných výrobcov Komsta a Gerda v pôsobnosti celého Slovenska. Všetky výrobky ponúkajú spolu s odbornou montážou, zameraním, poradenskej služby a dopravy. Montáže zabezpečujeme na celom území SR. Viac na www.oknother.sk....